Podnikanie

Cez strechu už neutečie teplo, ak ju zateplíte minerálnou vlnou

Na zateplenie budov je možné použiť niekoľko typov zatepľovacích materiálov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, stanovené normami. Výrobcovia na celom svete sa snažia vyrobiť čo najkvalitnejšie produkty na tento účel, skúšajú a kombinujú najrozličnejšie druhy materiálov, až kým nedosiahnu čo najlepší a najprijateľnejší výsledok.

Výpočty a prepočty sú veľmi potrebné

Polystyrén je dnes dosť často používaný v súvislosti so zatepľovaním stavieb, jednoduchá manipulácia, nízka hmotnosť a rýchle kotvenie ho posúvajú na úroveň najobľúbenejšieho zatepľovacieho materiálu súčasnosti. Majitelia rodinných domov, administratívnych budov, ale aj mnohých iných stavieb majú s ním už svoje skúsenosti, ale nie je mineralna vlna na strop to jediný spôsob čím si svoje bývanie zatepliť. Druhou možnosťou je použiť minerálnu vlnu, ktorá sa tvaruje do minerálnych dosiek či panelov.

Minerálna vlna je mechanicky odolná a má vysoký tepelný odpor, čo z nej robí takmer nehorľavý materiál, a to vďaka tavenine z vulkanických hornín, ku ktorej sa pridávajú rozličné prímesi. Ich prioritným použitím sú šikmé strechy, ktoré dokážu kvalitne zatepliť, dobre sa s nimi pracuje, lebo sú ľahké, v prípade priečok či fasád je vhodné použiť stredne ťažkú vlnu a do podláh či plochých striech sa dávajú ťažké vlny s vysokou pevnosťou v tlaku.

Príjemné teplo v interiéri zaistí správny výber zateplenia

Šikmé strechy sa zatepľujú vlnou s hrúbkou 160mm, hrúbka 200mm je zas vhodná na použitie do exteriérov, teda pri zatepľovaní fasád. Aj pri týchto materiáloch treba brať do úvahy spôsob použitia, teda ak ich aplikujeme priamo na obvodové murivo, tak sa odporúča použiť dosky či lamely z kamennej vlny. Vetrací systém si však vyžaduje použitie aj nosného roštu, do ktorého izoláciu ukotvíme, a tu je vhodnejšie staviť na vlastnosti sklenenej vlny. Na zatepľovacie práce sa treba pripraviť vopred, čo zahŕňa aj finančný rozpočet na tento materiál. Jeho cena je od 4 eur do 50 eur za 1m2 materiálu, no konkrétnejší cenový výpočet bude vypracovaný na každú zákazku samostatne, pretože musí zahŕňať všetky špecifiká a vlastnosti daného materiálu.