Rubriky
Výrobky

Projekty stavieb

Stavebné povolenie. Každému stavebnému povoleniu predchádza stavebný projekt budovy, či už je to rodinný dom alebo multifunkčná budova. Základom je projekt-projektová dokumentácia objektu.

Každý takýto projekt obsahuje projektovú dokumentáciu na základe ktorej je možné vybaviť stavebné povolenie. Ku projektovej dokumentácii potrebujete širokú škálu rôznych podkladov. Konkrétne sa jedná o sprievodnú a technickú správu, výkresy, pohľady, rezy stavby, pôdorysy, krov, výpisy materiálov, rozpočet, projekt protipožiarnej ochrany, projekt únikov energií a mnoho ďalšieho. Konečná cena projektu závisí od zložitosti domu respektíve stavby a od ich detailov. Takisto je rozhodujúce či sa stavba bude nachádzať na rovinatom podloží alebo na kopci.

images (6)

Po,,zdolaní,, týchto všetkých projektových záležitostí Vás čaká vybavenie stavebného povolenia. Na vybavenie stavebného povolenia je dobré sa vopred informovať na konkrétnom stavebnom úrade, ktorý spadá pod daný okres v ktorom chcete stavať. Je vhodné sa vopred informovať aké všetky podklady je potrebné k žiadosti o stavebné povolenie predložiť. Čo sa týka ceny za stavebné povolenie, je v podstate na každom stavebnom úrade rovnaká, no môže sa líšiť výška správnych poplatkov a takisto treba rátať s určitými príplatkami pri omeškaní s termínom dokončenia stavby alebo zmenou užívania a podobne.

stiahnuť (10)

Ak máte dojem že je toho mnoho a radi by ste sa vyhli,,papierovačkám,, na úradoch a rôznym byrokratickým,,manierom,, je vhodné a perspektívne zveriť sa stavebným firmám, ktoré ponúkajú služby v oblasti inžinieringu, ktorý zahŕňa práve úkony spojené administratívou a legislatívou. Cena vybavenia stavebného povolenia môže byť rôzna v závislosti od spoločnosti a lokality.

Naša spoločnosť sa takýmito vecami zaoberá, sme na trhu už niekoľko desiatok rokov, máme mnoho spokojných klientov a preto Vám vieme zaručiť bezproblémové vybavenie projektovej dokumentácie ktoré obsahuje :

– dokumentáciu pre územné rozhodnutie – DUR

projekt pre stavebné povolenie – DSP

– realizačný projekt – RP

– projekt skutočného vyhotovenia – PSY

Taktiež Vám zabezpečíme všetky projekty jednotlivých profesií potrebné k stavebnému povoleniu na jednom mieste.