Podnikanie

Sofistikované čistenie upchatého potrubia.

Čistenie kanalizácie technikou krtkovania je dnes už známy spôsob spriechodnenia upchatého potrubia. Podľa intenzity a formy znečistenia môže byť použité na čistenie potrubia klasické krtkovanie pomocou oceľovej pružiny, vysokotlakové vodné čistenie alebo frézovanie. Tieto spôsoby môžu byť viac-menej jednoducho použité, keď poznáme príčinu problému alebo znečistenia kanalizácie. No ak príčiny poruchy nám nie sú známe, potrebujeme pred samotným čistením urobiť diagnostiku potrubia, kedy presne identifikujeme problém.

kanalizačné potrubie

Niekedy totiž ani jeden zo spôsobov čistenia kanalizácie neprináša požadované výsledky. Ak sa chceme vyhnúť rozkopaniu pozemku aby sme zistili príčinu poruchy, musí byť použitý TV monitoring kanalizácie. Pomocou kamery, ktorá sa zavedie do potrubia je lokalizácia a identifikácia problému pomerne jednoduchá. Zároveň je takto možné preveriť v akom stave sú jednotlivé spoje potrubia a prípojky, ktoré sú často problémovým miestom potrubia. Takouto modernou technikou je možné profesionálne skontrolovať rôzne priemery potrubia už od 32 mm. Je veľmi vhodné ak TV monitoring predchádza samotnému čisteniu, pretože následne je možné použiť ten najvhodnejší spôsob odstránenia poruchy.

rozkopávka kanalizácie

S kanalizáciou často súvisia aj výkopové práce. Niekedy sa môžeme stretnúť so starým potrubím, ku ktorému už dávno neexistuje projektová dokumentácia, no potrebujeme zistiť jeho presnú trasu. V minulosti bolo jediným možným riešením namáhavá a finančne náročná rozkopávka. No dnes už pomocou zariadenia, ktoré funguje ako radar, dokážeme presne zmapovať nielen trasu a hĺbku potrubia, ale aj miesto poruchy. Túto sofistikovanú a veľmi žiadanú činnosť nazývame trasovanie potrubia. Takže, ak ste z Hlohovca a blízkeho okolia a potrebujete vyčistiť potrubie na vysokej profesionálnej úrovni pomocou tej najmodernejšej techniky, krtkovanie Hlohovec je vám non-stop k dispozícii.